שימור וניקוז קרקע

יש לערוך ערך זה. ייתכן שהערך סובל מבעיות ניסוח, סגנון טעון שיפור או צורך בהגהה, או שיש לעצב אותו, או מפגמים טכניים כגון מיעוט קישורים פנימיים.
אתם מוזמנים לסייע ולערוך את הערך. אם לדעתכם אין צורך בעריכת הערך, ניתן להסיר את התבנית. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

שימור וניקוז קרקע הם אוסף של שיטות של שימור משאבים חקלאיים. זהו גם שם של אחד מהאגפים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר. אגף זה מופקד על תוכניות לניצול מי ביוב, שימור משאבי קרקע ומים והגנת שטחים חקלאיים משיטפונות. הוא פועל על פי גישה ניהולית מרחבית המיישמת שיטות רבות שמטרתן מניעת דילול קרקע- ירידה בפוטנציאל פוריות הקרקע כתוצאה מסחיפה (הסרת קרקע מעל שטח מסוים), המלחה, זיהום ושיטפונות.

רקע היסטוריעריכה

אחת השיטות הראשונות לשימור הקרקע שהתפתחו, יושמו לשם מניעת סחיפת קרקע. היו אלו טרסות העפר שמטרתן הייתה קטיעת מדרונות וניתוב מים. שיטה זו אשר התבססה על בניית גלי אבנים לרוחב השיפוע מנעה סחיפת קרקע מצד אחד לשני ואפשרה למים להמשיך לחלחל בין המרווחים הקטנים.

במהלך שלושת העשורים האחרונים החלו ארגונים בינלאומיים וממשלות ליזום מחקרים ונושאי שימור קרקע. דוחות מחקר הצביעו על תהליכי סחף ודילול קרקע מוגברים בשטחים חקלאיים ובאזורי פיתוח והשפעתם השלילית על שינוי האקלים ברמה העולמית. ארגונים אלו החלו ליזום פרויקטים משותפים להפחתת ההשפעות השליליות של תופעות אלו.

תפקיד האגף לשימור קרקע וניקוזעריכה

תפקידו של אגף זה הוא לפתח ולשמור על כושר של קרקעות ישראל והשטחים הפתוחים, שיקום אדמות שניזוקו ולהנחות את רשויות הניקוז בתפקידן בהתאם לחוק.

הנושאים בהם חברי האגף מתמקדים הם:

  • הכנה ואישור של תוכניות נטיעה, מרעה, מאגרים ועוד.
  • עידוד, תכנון וביצוע מערכות השקיה חסכוניות במים ושימוש במי קולחין.
  • מתן המלצות ובחינות תוכניות בוועידת תכנון.

שיטות לשימור קרקעעריכה

לשם מניעת זיהום, הצפות, סחיפה ועוד.

ישנם שיטות רבות לשימור הקרקע אשר כוללות:

  • עיבוד על פי קווי גובה ומשבי רוח- טרסות
  • צמחי כיסוי בין השורות המשמשים כחוצצים בין חלקות.
  • מחזור זרעים
  • עיבוד שטח על ידי מזרעות אי פליחה
  • ייצוב באמצעות פולימרים
  • ניקוז מים תת-קרקעי

קישורים חיצונייםעריכה