פתיחת התפריט הראשי
ייצוג טופוגרפי של שלוחה

שלוחה היא צורת תבליט טופוגרפי, המוגדר על ידי ירידה לשלושה צדדים ועליה לצד הרביעי. מיוצג במפה כרצף של קווים גליים.

ראו גםעריכה