שמות פרטיים מותרים ליהודים ברייך השלישי

שמות פרטיים מותרים ליהודים ברייך השלישי, במסגרת המדיניות הממשלתית הרשמית של הרייך השלישי, רדיפת היהודים הייתה חלק חשוב ביותר מהחקיקה והביצוע הממשלתי. ליישום מדיניות זו נכנסה לתוקף הצו לשינוי שם (גרמניה 1938) ב-1 בינואר 1939גרמנית: Namensänderungsverordnung) ובשמו הרשמי המלא: (Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Änderung von Familiennamen und Vornamen), כלומר "התקנה השנייה לביצוע החוק לשינוי שמות משפחה ושמות פרטיים". על פי התקנה יהודים יכלו לבחור רק את השמות הפרטיים לפי רשימה שפורסמה על ידי שר הפנים. יהודים שלא היה להם שם פרטי כפי שמופיע ברשימה נדרשו להוסיף לשמותיהם הפרטיים את השם ישראל או שרה לפי המין ולהשתמש בהם בענייניהם הרשמיים. ברשימה שלהלן מופיעים השמות הפרטיים היהודיים המותרים. הם מופיעים גם בגרמנית בדיוק כפי שפורסמו.

שמות גבריםעריכה

בעבריתעריכה

הבל, אביעזר, אבימלך, אבנר, אבשלום, אחאב, אחזיה, אחשוורוש, עקיבא, עמון, אנשל, אהרון, עשהאל, עזריה, אשר, עזריאל, אשור, עתליה, אביגדור, אברום;

באכה, ברק, ברוך, בניה, בֶּרֶק, ברל, בועז, בוד; דן, דני; אפים, אפרים, אהוד, אייזיג (כנראה אייזיק), אלי, אליאס, אליהו, אליעזר, אליקים, אלקן, חנוך, עשו, עזרא, יחזקאל;

פלג, פייביש, פיירל, פייטל, פייבל. גד, גדליה, גרשון, גדעון; חבקוק, חגי, חמור, חנוך, הורדוס, יחזקאל, הלל, איוב, הושע; יצחק, ישי, יששכר, איש בושת, איזידור, ישמעאל, ישראל, איציק;

יחיאל, יקר, יקותיאל, יחזקאל, יחיאל, יהוא, יהודה, יהושיאל, ירמיהו, ירבעם, ישעיהו, יתרו, יפתח, יואב, יוחנן, יואל, יומטוב, יונה, יהונתן, הושע, יודה; קינן, כלב, קורח;

לבן, לזרוס, ליו, לייזר, לוי, לווק, לוט, לופו; מכול, מים, מלכישוע, מלאכי, מנשה, מרדכי, מכלל, מנחם, מואב, מרדסכי, משה, מוזס; נחשון, נחום, נפתלי, נתן, נאום, נזרי, נחמיה, נסים, נועה, נוחם;

עבדיה, אוריה, אושר, אוסיאס; פסח, פנחס, פינקוס; רחמיאל, ראובן;

שבתי, זכר, סלום, שאלי, סאלו, סלומון (שלמה), סאלוש, שמעיה, סמי, שמואל, סנדל, צדיק, שאול, שלום, שאול, שינול, שמול, שניאור, שושנה, שולם, זבולון, סמי, סרד, סירה, שמשון;

טייט, טוולה; אורי, אוריה, אוריאל; צדק, צדקיה, צפניה, צרויה, צבי.

בגרמנית (לפי התקנה)עריכה

Abel, Abieser, Abimelech, Abner, Absalom, Ahab, Ahasja, Ahasver, Akiba, Amon, Anschel, Aron, Asahel, Asaria, Ascher, Asriel, Assur, Athalja, Awigdor, Awrum;

Bachja, Barak, Baruch, Benaja, Berek, Berl, Boas, Bud;

Chaggai, Chai, Chajin, Chamor, Chananja, Chanoch, Chaskel, Chawa, Chiel;

Dan, Denny;

Efim, Efraim, Ehud, Eisig, Eli, Elias, Elihu, Eliser, Eljakim, Elkan, Enoch, Esau, Esra, Ezechiel;

Faleg, Feibisch, Feirel, Feitel, Feiwel, Feleg;

Gad, Gdaleo, Gedalja, Gerson, Gideon;

Habakuk, Hagai, Hemor, Henoch, Herodes, Hesekiel, Hillel, Hiob, Hosea;

Isaac, Isai, Isachar, Isboseth, Isidor, Ismael, Israel, Itzig;

Jachiel, Jasse, Jakar, Jakusiel, Jecheskel, Jechiel, Jehu, Jehuda, Jehusiel, Jeremia, Jerobeam, Jesaja, Jethro, Jistach, Jizack, Joab, Jochanan, Joel, Jomteb, Jona, Jonathan, Josia, Juda;

Kainan, Kaiphas, Kaleb, Korach;

Laban, Lazarus, Leew, Leiser, Levi, Lewek, Lot, Lupu;

Machol, Maim, Malchisua, Maleachi, Manasse, Mardochai, Mechel, Menachem, Moab, Mochain, Mordeschai, Mosche, Moses;

Nachschon, Nachum, Naftali, Nathan, Naum, Nazary, Nehab, Nehemia, Nissim, Noa, Nochem;

Obadja, Orew, Oscher, Osias;

Peisach, Pinchas, Pinkus;

Rachmiel, Ruben;

Sabbatai, Sacher, Sallum, Sally, Salo, Salomon, Salusch, Samaja, Sami, Samuel, Sandel, Saudik, Saul, Schalom, Schaul, Schinul, Schmul, Schneur, Schoachana, Scholem, Sebulon, Semi, Sered, Sichem, Sirach, Simson;

Teit, Tewele;

Uri, Uria, Uriel;

Zadek, Zedekia, Zephania, Zeruja, Zewi.

שמות נשיםעריכה

בעבריתעריכה

אביגיל; בת שבע, ביילה, בלה, בריינה, בלהה, ברכה, בריווה, בכרי: חנה, חוה, חיילה: דישה, דבורה, דריסל; אייגלה; פאנגל, פייגל, פיילה, פרדכן, פרדל, פרומט;

גיילכן, גליאה, גיננדל, גיטל, גול; הדסה, הייל, חנכה, היצל; יאכט, יוכבד, ידידיה, ינטה, אזבל (איזבל), יהודית, יסיקה, ייטל; קיילה, קריינדל; לנה, לאה, ליבשה, ליבה, ליווי;

מיכל, מתל, מלכה, מינדל; מנוחה, נחמה; פרחה, פסיה, פרל: רחל, רוזה, רבקה, רחה, רייכל, רייזל, רייצגה, ריבקי; שרה, שרונה, שיינדל, שיינה (יפה), שבע, שלמית, שמחה, שפרניצה;

טאנה, טלזה, תרצה, טרייבל; צרל, צילה, צימלה, זינה, ציפורה, צירל, זורטל.

בגרמנית (לפי התקנה)עריכה

Abigail;

Baschewa, Beile, Bela, Bescha, Bihri, Bilha, Breine, Briewe, Brocha;

Chana, Chawa, Cheiche, Cheile, Chinke;

Deiche, Dewaara, Driesel;

Egele;

Fangel, Feigle, Feile, Fradchen, Fradel, Frommet;

Geilchen, Gelea, Ginendel, Gittel, Gole;

Hadasse, Hale, Hannacha, Hitzel;

Jachet, Jachewad, Jedidja, Jente, Jezabel, Judis, Jyske, Jyttel;

Keile, Kreindel;

Lane, Leie, Libsche, Libe, Liwie;

Machle, Mathel, Milkele, Mindel;

Nacha, Nachme;

Peirche, Peßchen, Pesse, Pessel, Pirle;

Rachel, Rause, Rebekka, Rechel, Reha, Reichel, Reisel, Reitzge, Reitzsche, Riwki;

Sara, Scharne, Scheindel, Scheine, Schewa, Schlämche, Semche, Simche, Slowe, Sprinze;

Tana, Telze, Tirze, Treibel;

Zerel, Zilla, Zimle, Zine, Zipora, Zirel, Zorthel.

קישורים חיצונייםעריכה