שרוך

שרוך הוא חוט, חבל דק או רצועה צרה המשמש לקשירה, לסימון או לקישוט

שרוך הוא חוט, חבל צר או רצועה צרה המשמש לרוב לקשירה או לסימון.


האם התכוונתם ל...