תאים מיאלואידים

תאים מיאלואידים הם משפחה של תאי דם המיוצרים במח העצם.

מקורם של התאים המיאלואידיים בתא אב מיאלואידי משותף – הענף השמאלי באיור.

בהקשר של תהליך יצירת תאי הדם, המטופואזה(אנ'), תאים מיאלואידים הם תאי דם לבנים שאינם לימפוציטים וכן תאי דם אדומים וטסיות. תאי הגזע של מח העצם יוצרים חלוקה ראשונית לשני סוגי תאים מוקדמים, שבהמשך ממשיכים להתחלק ויוצרים שתי קבוצות תאים: קבוצת התאים המיאלואידים וקבוצת התאים הלימפוציטים. קבוצת התאים המיאלואידים הבוגרים כוללת: כדוריות דם אדומות, מונוציטים/מאקרופגים, טסיות (מקורן במגהקריוציטים), וגרנולוציטים ( נויטרופילים, אאוזינופילים ובאזופילים).קבוצת התאים הלימפוציטים הבוגרים כוללת תאי B ותאי T.

בהקשר של לוקמיה (Leukemia), ביוונית ליקימיה פירושה דם לבן, משתמשים במונח לוקמיה מיאלואידית לתיאור ממאירות המאופיינת בעיקר בייצור מוגבר של תאים שמקורם מיאלואידי. לפיכך ייתכן ייצור מוגבר של גראנולוציטים (תא המכיל גראנולות ושמקורו מתא מיאלובלסט: אאוזינופיל, נויטרופיל, באזופיל), או ייצור מוגבר של מונובלסטים (היוצרים מונוציטים/מאקרופגים), או יצירה מוגברת של אריתרובלסטים (תאי דם אדומים לא בשלים) או מגהקריובלסטים (תאי מגהקריוציטים לא בשלים). לרוב מדובר בייצור מוגבר של תאי דם לבנים גראנולוציטים.

ראו סיווג לוקמיה מיאלואידית חריפה (Acute myeloid leukemia (AML.

בהקשר של מחלה מיילופרוליפרטיבית מדובר בגדילה לא מבוקרת של כל התאים שמקורם מתאים מיאלואידים. גדילה ממארת של תאים לימפוציטים היא לוקמיה לימפוציטית(אנ').