תבנית:אחרי התנגשות

הוספתי לאחר התנגשות עריכה:


אופן השימוש

{{אחרי התנגשות}} ‏←‏ הוספתי לאחר התנגשות עריכה:

יש להוסיף תבנית זו לאחר התנגשות עריכה, אם ברצונך להגיב למידע שראית לאחר התנגשות עריכה.

ראו גםעריכה