תבנית:אישים

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:אישים/תיעוד.


התבנית מקשרת לסרטים, תוכניות טלוויזיה, תוכניות רדיו, אנשי קולנוע, טלוויזיה ורדיו באתר אישים. כתובת האתר היא: אישים.

שימושעריכה

לתבנית קיימים שני פרמטרים אופציונליים. הפרמטרים מבוססי מיקום. אם רוצים לספק רק את הפרמטר השני, יש להוסיף לפניו "||".

  • פרמטר מספר 1: שם הקישור באתר אישים. ברירת המחדל היא שם הערך בו התבנית בשימוש, ללא הסוגריים בשם הערך.
    חשוב: אם שם הערך מכיל תווים שאינם אותיות עבריות (למשל ' או " וכדומה) חובה להשתמש בפרמטר זה.
  • פרמטר מספר 2: שם הדף לתצוגה בקישור. ברירת המחדל היא תוכן הפרמטר הראשון. בשימוש ללא פרמטרים, יוצג שם הערך ללא הסוגריים בו התבנית בשימוש.
שימוש תוצאה הערה
{{אישים}} אישים, במיזם "אישים" לתיעוד היצירה הישראלית יעבוד רק בערך עצמו
{{אישים|הוגו (משחק)}} הוגו, במיזם "אישים" לתיעוד היצירה הישראלית התוספת (משחק) בדוגמה היא להמחשת הסרת הסוגריים על ידי התבנית
{{אישים|הלהקה}} הלהקה, במיזם "אישים" לתיעוד היצירה הישראלית קישור לא מפורש. יתן "דף פירושונים" באתר
{{אישים|הלהקה#סרט קולנוע}} הלהקה#סרט קולנוע, במיזם "אישים" לתיעוד היצירה הישראלית קישור מפורש. יעבוד בכל ערך
{{אישים|אגדת דשא#טלוויזיה|אגדת דשא}} אגדת דשא, במיזם "אישים" לתיעוד היצירה הישראלית יעבוד בכל ערך
{{אישים||בטיפול – הסדרה הישראלית}} בטיפול – הסדרה הישראלית, במיזם "אישים" לתיעוד היצירה הישראלית יעבוד רק בערך עצמו
{{אישים|גדי יגיל}} גדי יגיל, במיזם "אישים" לתיעוד היצירה הישראלית

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
שם הקישור1

שם הקישור באתר אישים

בלתי־ידועלא דרוש
שם תצוגה2

שם הדף לתצוגה בקישור

בלתי־ידועלא דרוש