תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים

תבנית זו משמשת להוספת קישור לדף בוויקיפדיה האנגלית. אופן השימוש:

{{אנג|שם הדף בוויקיפדיה האנגלית}}

דוגמה: השימוש בתבנית בצורה זו: {{אנג|Orientability}} ייתן את התוצאה (Orientability).

להוספת קישור לוויקיפדיה האנגלית עם כותרת משלכם, השתמשו בפרמטר המספרי השני:

{{אנג|שם הדף בוויקיפדיה האנגלית|כותרת הקישור}}

למשל, הקוד {{אנג|Restriction (mathematics)|Restriction}} ייתן את הקישור הבא: (Restriction)

להוספת קישור לוויקיפדיה באנגלית בלי סוגריים השתמשו בפרמטר המספרי השלישי:

{{אנג|שם הדף בוויקיפדיה האנגלית||0}}

דוגמה: השימוש בתבנית בצורה זו: {{אנג|Orientability||0}} ייתן את התוצאה Orientability.

ראו גם

תבנית זו משמשת להוספת קישור לדף בוויקיפדיה האנגלית.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
שם הדף בוויקיפדיה האנגלית1

אין תיאור

מחרוזתדרוש
הכותרת שתוצג בקישור2

אין תיאור

מחרוזתלא חובה
בלי סוגריים3

אין תיאור

בוליאנילא חובה