תבנית:ארגון


המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:ארגון/תיעוד.


מידע ויקינתונים
תבנית זו משתמשת במידע מוויקינתונים. למידע נוסף, ראו עזרה:שימוש במידע מוויקינתונים.
  • כאשר מידע נמשך מוויקינתונים, יופיע אייקון ויקינתונים (Wikidata-logo S.svg) בתחתית התבנית, ולצד המידע יופיע אייקון עיפרון שבלחיצה עליו תועברו לוויקינתונים ותוכלו לערוך את המידע.
  • להסתרה של מידע מוויקינתונים יש להזין - (סימן המינוס) בפרמטר שמיובא מוויקינתונים.

{{{שם}}}
{{{שם בשפת המקור}}}
[[File:{{{סמל}}}|100x80px]]
{{{כיתוב סמל}}}
[[File:{{{תמונה}}}|220px|{{{כיתוב}}}]]
{{{כיתוב}}}
{{{דגל}}}
פעילות {{{פעילות}}}
התאגדות {{{התאגדות}}}
תחום {{{תחום}}}
שפה רשמית {{{שפה רשמית}}}
מדינה {{{מדינה}}}
משרד ראשי {{{משרד ראשי}}}
מטה הארגון {{{מטה הארגון}}}
סינוף ארצי {{{סינוף ארצי}}}
סינוף בינלאומי {{{סינוף בינלאומי}}}
סניפים {{{סניפים}}}
חטיבות {{{חטיבות}}}
בעלות {{{בעלות}}}
מקום פעילות {{{מקום פעילות}}}
מייסדים {{{מייסדים}}}
חברים {{{חברים}}}
נשיא {{{נשיא}}}
נשיאה {{{נשיאה}}}
יושב ראש {{{יושב ראש}}}
מזכיר כללי {{{מזכיר כללי}}}
מנכ"ל {{{מנכ"ל}}}
מנהל פעילות {{{מנהל פעילות}}}
אנשי מפתח {{{אנשי מפתח}}}
עובדים {{{עובדים}}}
תאריך הקמה {{{תאריך הקמה}}}
תאריך פירוק {{{תאריך פירוק}}}
נוצר מתוך {{{נוצר מתוך}}}
פרסים והוקרה {{{פרסים והוקרה}}}
{{{אתר אינטרנט}}}
{{ארגון
| שם = 
| שם בשפת המקור = 
| דגל = 
| סמל = 
| כיתוב סמל = 
| תמונה = 
| כיתוב = 
| פעילות = 
| התאגדות = 
| תחום = 
| שפה רשמית = 
| מדינה = 
| משרד ראשי = 
| מטה הארגון = 
| סינוף ארצי = 
| סינוף בינלאומי = 
| סניפים = 
| חטיבות = 
| בעלות = 
| מקום פעילות = 
| מייסדים = 
| חברים = 
| נשיא = 
| נשיאה = 
| יושב ראש = 
| מזכיר כללי = 
| מנכ"ל = 
| מנהל פעילות = 
| אנשי מפתח = 
| עובדים = 
| תאריך הקמה = 
| תאריך פירוק = 
| נוצר מתוך = 
| פרסים והוקרה = 
| אתר אינטרנט = 
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם בשפת המקורשם בשפת המקור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דגלדגל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סמלסמל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כיתוב סמלכיתוב סמל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כיתובכיתוב

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
פעילותפעילות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
התאגדותהתאגדות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תחוםתחום

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שפה רשמיתשפה רשמית

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מדינהמדינה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
משרד ראשימשרד ראשי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מטה הארגוןמטה הארגון

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סינוף ארציסינוף ארצי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סינוף בינלאומיסינוף בינלאומי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סניפיםסניפים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
חטיבותחטיבות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
בעלותבעלות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מקום פעילותמקום פעילות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מייסדיםמייסדים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
חבריםחברים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
נשיאנשיא

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
נשיאהנשיאה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יושב ראשיושב ראש

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מזכיר כללימזכיר כללי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מנכ"למנכ"ל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מנהל פעילותמנהל פעילות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אנשי מפתחאנשי מפתח

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
עובדיםעובדים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תאריך הקמהתאריך הקמה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תאריך פירוקתאריך פירוק

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
נוצר מתוךנוצר מתוך

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
פרסים והוקרהפרסים והוקרה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אתר אינטרנטאתר אינטרנט

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש