תבנית:ארגז חול לסגנונות

טבלה להדגמת שימוש ב-templatestyles


עמודה ראשונה עמודה שנייה עמודה שלישית, בה הטקסט מוצמד לשמאל
בעזרת הדף /styles.css
עמודה רביעית עמודה חמישית
טקסט 1 טקסט 5 טקסט 8 טקסט 11
טקסט 2
טקסט 4
טקסט 6 טקסט 9 טקסט 12
טקסט 3 טקסט 7 טקסט 10 טקסט 13