תבנית:בדיקת בדיקות

כלום

תבנית לבדיקת מערכת בדיקת פרמטרים

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
requiredrequired

בלה בלה בלה

בלתי־ידועדרוש
11

בלי בלי בלי

בלתי־ידועדרוש
deprecateddeprecated

אין תיאור

בלתי־ידועמיושן
paramparam

this parameter exists in td

בלתי־ידועלא חובה
44

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
33

אין תיאור

בלתי־ידועמיושן
22

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
optionsoptions

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
numericnumeric

אין תיאור

מספרדרוש
datedate

אין תיאור

תאריךלא חובה