תבנית:ביקורת בונה

על מנת לשמור על אווירה נעימה ופוריה במיזם אין ללעוג לעבודה שהושקעה על ידי עמיתים. מותר להעביר ביקורת בונה, אך ללא שימוש במילים פוגעניות. מילים פוגעניות הוסרו מעריכתכם. אנא הקפידו להבא להתבטא בנימוס בהתאם לכללי ההתנהגות בקהילה.