תבנית:בקרת זהויות

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:בקרת זהויות/תיעוד.


עמוד ראשי
ראו גם – בקרת זהויות

תבנית זו מקשרת ערכים בוויקיפדיה למגוון מערכות קטלוגים של ספריות, עבור ביוגרפיות ועבור נושאים אחרים.

תבנית זו שואבת את רוב ערכיה מוויקינתונים, אך ניתן לדרוס ערכים אלו על ידי הכנסת ערכים חלופיים באופן מקומי. עם זאת, הכנסת המידע/תיקון המידע בוויקינתונים עדיף על דריסתו באופן מקומי.

אם אין כל מידע בוויקינתונים עבור הנושא המסוים, התבנית לא תוצג כלל ותישאר ב"תרדמת" עד שיהיה מידע מוויקינתונים אותו היא יכולה לשאוב. לפיכך, שימוש בתבנית זו בדף עבורו עדיין אין מידע רלוונטי אינה גורמת לנזק. מכיוון שהתבנית אינה גורמת כל נזק, אין מניעה ואף רצוי לשים אותה בכל ערכי הביוגרפיות, גם אם טרם יש עבורם נתוני בקרת זהויות בוויקינתונים.

דוגמה

{{בקרת זהויות}} בדף דאגלס אדמס