תבנית:גרשיים

תבנית זו משמשת לקבלת מחרוזת שהיא פרק או פסוק (בתנ"ך או במקור אחר), או רצף אותיות בגימטריה. ולהציג אותה עם גרש או עם גרשיים בהתאם לכלל הבא: אם מדובר באות אחת יש להציג גרש לאחר האות. אם מדובר ביותר משתי אותיות היא תציג גרשיים לפני האות האחרונה במחרוזת. התבנית משתמשת ביחידה:גרשיים ונמצאת בשימוש בתבניות ויקיטקסט.

אופן השימוש

  • עבור {{גרשיים|א}} יוצג: א'
  • עבור {{גרשיים|טו}} יוצג: ט"ו
  • עבור {{גרשיים|קכג}} יוצג: קכ"ג