תבנית:דגש


תבנית זו מוסיפה תו דגש קל / דגש חזק / מפיק / שורוק לאחר אות עברית מסוימת.

לדוגמה הצירוף הבא: ב{{דגש}} ייראה כך: בּ

תבנית זו נועדה לפתור בעיה הקיימת בתווי הניקוד ביוניקוד. לדוגמה: האות ב מודגשת עם קמץ: בָּ‏‏ עלולה להיות מוצגת מעוות בחלק ממערכות ההפעלה והדפדפנים: הקמץ אומנם מתחת לאות, אבל הדגש בורח החוצה!

הפתרון הוא לרשום: ב{{דגש}}ָ (הקמץ לאחר התבנית דגש), והתוצאה: בָּ כמו שצריך וללא כל עיוותים - גם הדגש וגם הקמץ נמצאים במקומם.