תבנית:דחיפה

הוספתי טקסט בין השורות -


יש להוסיף תבנית זו אם ברצונך להכניס מידע נוסף בתוך שיחה לאחר שאתה או ויקיפד אחר הגיבו עליה

אופן השימוש

{{דחיפה}} ‏←‏ הוספתי טקסט בין השורות -