תבנית:העולם הזה

זוהי תבנית לקישור לדף בשבועון "העולם הזה", באתר הארכיון של "העולם הזה". הקישור הוא לגיליון השלם ב-PDF, אליו מגיעים דרך הלחצן "הצג PDF" שבראש העמוד המוקדש לגיליון.

פרמטריםעריכה

לקבלת ה-URL של מאמר יש ללחוץ, בעת העיון בשבועון, על צלמית הקישור המופיעה בראשו. ה-URL מוצג בחלון שנפתח.

הפרמטרים מבוססי מיקום, כלומר חובה להשאיר סימן "|" במקרה דילוג

  • פרמטר 1: מספר גיליון (מופיע ב-URL)
  • פרמטר 2: תאריך הגיליון (מופיע ב-URL), בצורה ddmmyy, למשל: 251267, שפירושו 25 בדצמבר 1967
  • פרמטר 3: כותרת המאמר. אופציונלי - כאשר מושמט, הקישור הוא לעמוד השער
  • פרמטר 4: מספר עמוד. נחוץ רק כאשר ניתן הפרמטר השלישי, כותרת המאמר.

דוגמאותעריכה

קוד ויקי תוצאה
{{העולם הזה|1055|181257}} "העולם הזה", גיליון 1055 מ-18 בדצמבר 1957
{{העולם הזה|1055|181257|אויבי העם|5}} אויבי העם, "העולם הזה", גיליון 1055 מ-18 בדצמבר 1957, עמוד 5
{{העולם הזה|0710|070651|ישיבת הכנסת מתחילה ב־12|7}} ישיבת הכנסת מתחילה ב־12, "העולם הזה", גיליון 710 מ-7 ביוני 1951, עמוד 7

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
מספר גיליון1

אין תיאור

מספרדרוש
תאריך הגיליון2

אין תיאור

מספרדרוש
כותרת הכתבה3

אין תיאור

מחרוזתלא דרוש
מספר עמוד4

אין תיאור

מספרלא דרוש