תבנית:התקדמות

Ambox important.svg
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים

תחבירעריכה

{{התקדמות|אחוז}}

האחוז הוא מספר בין 0 ל-100. בלי סימן האחוז %.

{{התקדמות|הושלם|סה"כ}}

מחשב את האחוזים.

{{התקדמות|הושלם|סה"כ|כיתוב}}

מחשב את האחוזים ומוסיף כיתוב אחר (בלי מילוי פרמטר זה יוצג - הושלם).

דוגמאותעריכה

פרמטר אחדעריכה

{{התקדמות|0}} :

0% הושלם

{{התקדמות|0.5}} :

0.5% הושלם

{{התקדמות|1}} :

1% הושלם

{{התקדמות|36.7}} :

36.7% הושלם

{{התקדמות|100}} :

100% הושלם

2 פרמטריםעריכה

{{התקדמות|0|250}} :

0% הושלם

{{התקדמות|100|250}} :

40% הושלם

{{התקדמות|200|300}} :

66.7% הושלם

{{התקדמות|300|300}} :

100% הושלם

3 פרמטריםעריכה

{{התקדמות|0|250|ערכים נכתבו}} :

0% ערכים נכתבו

{{התקדמות|100|250|ערכים נכתבו}} :

40% ערכים נכתבו

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
11

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
22

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
33

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה