תבנית:חשיבות

{{הבהרת חשיבות עם זמן|סוג=|זמן=יום מקומי}}.חודש מקומי}}.שנה מקומית}}}}

ראו תבנית:הבהרת חשיבות עם זמן למידע נוסף.

ראו גםעריכה