תבנית:טבלת הדחות האח הגדול 4

שבוע
1
שבוע
2
שבוע
3
שבוע
4
שבוע
5
שבוע
6
שבוע
7
שבוע
8
שבוע
9
שבוע
10
שבוע
11
שבוע
12
הגמר
שבוע 13
מועמד.
להדחה
קותי סופי,
ערן
ערן,
זיוה
ערן,
שי
ללא
הדחה
ערן,
שי
ערן,
שי
ערן,
סער
ללא
הדחה
לירון,
ערן
ללא
הדחה
ערן,
שרי
ערן,
שרי
סער,
שרי
הזוכה
(יום 93)
7
תמיר שרי,
קים
שרי,
יוסי
שרי,
קים
ללא
הדחה
תמיר יאנה,
שרי
שרי,
יאנה
ללא
הדחה
שרי,
יאנה
ללא
הדחה
שרי,
יאנה
יאנה,
שרי
יאנה,
שרי
מקום שני
(יום 93)
4
סער ברי,
סופי
ברי,
קותי
שי,
סופי
ללא
הדחה
סער שי,
אביבית
אביבית,
קותי
ללא
הדחה
לירון,
צבי
ללא
הדחה
צבי,
קותי
אביבית,
קותי
אביבית,
קותי
מקום שלישי
(יום 93)
5
שרי זיוה,
ברי
ברי,
זיוה
סופי,
אביבית
ללא
הדחה
אביבית,
סופי
אביבית,
שי
אביבית,
יעל
ללא
הדחה
לירון,
צבי
ללא
הדחה
צבי,
קותי
קותי,
אביבית
קותי,
אביבית
מקום רביעי
(יום 93)
6
יאנה ברי,
זיוה
זיוה,
ברי
קים,
אביבית
ללא
הדחה
יאנה שי,
אביבית
אביבית,
ערן
ללא
הדחה
לירון,
אביבית
ללא
הדחה
אביבית,
צבי
אביבית,
תמיר
אביבית,
תמיר
מקום חמישי
(יום 93)
5
אביבית זיוה,
שרי
זיוה,
ברי
יאנה,
סער
ללא
הדחה
סער,
יאנה
יאנה,
סופי
סער,
איתם
ללא
הדחה
יאנה,
סופי
ללא
הדחה
יאנה,
שרי
יאנה,
סופי
יאנה,
שרי
הדחה
(יום 87)
6
ערן קותי,
סופי
קותי,
סופי
קותי,
שי
ללא
הדחה
שי,
סופי
סופי,
קותי
יאנה,
קותי
ללא
הדחה
צבי,
קותי
ללא
הדחה
קותי,
צבי
קותי,
יאנה
הדחה
(יום 80)
4
סופי שרי,
שי
שרי,
קותי
קותי,
ערן
ללא
הדחה
סער,
ערן
שי,
אביבית
אביבית,
יעל
ללא
הדחה
צבי,
עינב
חסינה אביבית,
צבי
אביבית,
סער
הדחה
(יום 80)
5
צבי טרם נכנס לבית סופי,
סער
ללא
הדחה
לירון,
סופי
ללא
הדחה
סופי,
ערן
הדחה
(יום 73)
3
איתם ערן,
שי
ערן,
סער
קים,
סופי
ללא
הדחה
תמיר,
אביבית
אביבית,
ערן
אביבית,
יעל
ללא
הדחה
אביבית,
צבי
ללא
הדחה
הדחה
(יום 66)
2
עינב טרם נכנסה לבית סער,
יעל
ללא
הדחה
לירון,
סופי
ללא
הדחה
הדחה
(יום 66)
1
לירון טרם נכנסה לבית יעל,
יאנה
ללא
הדחה
צבי,
עינב
הדחה
(יום 59)
1
יעל נכשלה
במשימה
ברי,
זיוה
שי,
קים
ללא
הדחה
סופי,
שי
סופי,
שי
סופי,
איתם
ללא
הדחה
הדחה
(יום 57)
3
שי קים,
סופי
קים,
קותי
קים,
ערן
ללא
הדחה
ערן,
סער
ערן,
סופי
הדחה
(יום 45)
3
יוסי נכשל
במשימה
זיוה,
ברי
שי,
סער
ללא
הדחה
שי,
סופי
הדחה
(יום 38)
2
קים זיוה,
שי
זיוה,
שי
שי,
שרי
ללא
הדחה
הדחה
(יום 31)
2
אביב טרם נכנס לבית עזיבה
(יום 24)
0
דודו שי,
זיוה
שי,
אביבית
עזיבה
(יום 19)
1
ברי יעל,
סופי
קותי,
דודו
עזיבה
(יום 17)
2
זיוה סופי,
קים
קותי,
יאנה
הדחה
(יום 17)
2
בטי זיוה,
שי
הדחה
(יום 10)
1
מועמדות
להדחה
כל הדיירים ברי,
קותי,
זיוה
ערן,
קים,
שי,
סופי
קותי,
סער,
שרי,
תמיר,
יעל,
יאנה,
יוסי
אביבית,
שי,
סופי
אביבית,
סער,
יעל
אביבית,
יעל
לירון,
סופי,
צבי
אביבית,
עינב,
איתם,
ערן,
קותי,
סער,
שרי,
תמיר,
צבי,
יאנה
קותי,
שרי,
צבי
כל הדיירים אביבית,
קותי,
שרי,
יאנה
אף אחד
עזיבה ללא ברי דודו
אביב
ללא
הדחה בטי זיוה
הדחה בוטלה
קים יוסי שי
הדחה מזויפת
יעל לירון עינב

איתם

צבי סופי

ערן

אביבית יאנה
מקום חמישי
שרי
מקום רביעי
סער
מקום שלישי
תמיר
מקום שני
קותי
הזוכה