תבנית:יצירת אמנות במרחב הציבורי בישראל בשורה


{{יצירת אמנות במרחב הציבורי בישראל בשורה
|אדריכל=
|שם ערך=
|שם אתר=
|תאריך הקמה=
|תיאור אתר=
|כתובת=
|רשות מקומית=
|LAT=
|LONG=
|מספר מוזיאון ישראל=
|תמונה=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
אדריכלאדריכל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם ערךשם ערך

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם אתרשם אתר

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תאריך הקמהתאריך הקמה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תיאור אתרתיאור אתר

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כתובתכתובת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
רשות מקומיתרשות מקומית

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
LATLAT

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
LONGLONG

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר מוזיאון ישראלמספר מוזיאון ישראל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תמונהתמונה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש