תבנית:לשוניות/תיעוד

התבנית יוצרת טבלה עם טאבים (לשוניות), תוך שימוש ב-JavaScript (מדיה ויקי:Tabs.js).

{{לשוניות
| זיהוי = 
| תוכן חלופי = 
| שם1 = 
| תוכן1 = 
| שם2 = 
| תוכן2 = 
| שם3 = 
| תוכן3 = 
| שם4 = 
| תוכן4 = 
| שם5 = 
| תוכן5 = 
| שם6 = 
| תוכן6 = 
| שם7 = 
| תוכן7 = 
| שם8 = 
| תוכן8 = 
| שם9 = 
| תוכן9 = 
| שם10 = 
| תוכן10 = 
| ברירת מחדל = 
| רוחב = 
| גבול = 
| רקע = 
| יישור = 
}}
 • זיהוי - יש להזין בפרמטר זיהוי מספר ייחודי בין 1 ל-10, למטרות זיהוי כאשר יש יותר מתבנית טאבים אחת בדף. פרמטר זה הוא פרמטר חובה, גם אם יש רק תבנית אחת בדף.
 • שםX - כאשר X הוא מספר מ-1 עד 10, הוא כותרת הטאב X. לא ניתן להשתמש במירכאות ( " ) בשם הטאב כיוון שזהו סימן מיוחד ב HTML, ולכן כדי להציג מירכאות יש להחליפן בביטוי: " בכל מקום בו הן מופיעות.
 • תוכןX - כאשר X הוא מספר מ-1 עד 10, הוא תוכן הטאב X.
 • ברירת מחדל - מספר הטאב שצריך להיות מוצג בברירת מחדל. אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר הטאב הראשון כברירת מחדל.
 • תוכן חלופי - שם של דף שבו יופיע תוכן כל הטאבים אחד אחרי השני בצורה גולמית (עבור דפדפנים שה-JS בהם אינו פעיל).
 • יישור - יישור הטבלה לאחד הצדדים left או right או center. אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר היישור לאמצע כברירת מחדל.
 • רוחב - רוחב הטבלה, באחוזים (%) או פיקסלים (px). אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר הרוחב ל-90% כברירת מחדל.
 • גבול - צבע הגבול. אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר הצבע #45A22F (      ) כברירת מחדל.
 • רקע - צבע הרקע. אם פרמטר זה לא הוגדר, יוגדר הצבע #DEFED6 (      ) כברירת מחדל.

מגבלות התבניתעריכה

 • תבנית זו לא עובדת אצל משתמשים שלא מופעל אצלם JavaScript, ולכן יש להגדיר תוכן חלופי.
 • תבניות מוסתרות שנמצאות בלשוניות (כמו תבניות ניווט) לא עובדות בה. מסיבה זו יש להעדיף בדרך כלל את תבנית:לשוניות2.

תוכן ענייניםעריכה

אם התוכן של הלשוניות כולל סעיפים, עלולה להיווצר בעיה עם תוכן העניינים: בדרך כלל התוכן יוצג מחוץ ללשוניות או בלשונית הראשונה, כאשר הוא כולל הן את הסעיפים בדף שמחוץ ללשוניות, והן את כל הסעיפים של כל דפי התוכן שמוכללים דרך הלשוניות. כתוצאה מכך, הקישורים לסעיפים שנמצאים בלשוניות שאינן פתוחות ברגע מסוים לא יפעלו כמצופה. דרך להתגבר על כך היא להשתמש במילת הקסם ___ללא_תוכן_עניינים___, וליצור בעמוד שמכיל את הלשונית ובמידת הצורך בלשוניות עצמן (כלומר בדפי התוכן המתאימים) תוכן עניינים בצורה ידנית, כמו שמוסבר בויקיפדיה:תוכן עניינים ידני.

ראו גםעריכה