תבנית:מחזה קלאסי

{{{שם}}}
{{{שם בשפת המקור}}}
שְלוֹש האחדוּיוֹת {{{שלוש האחדויות}}}
דרך ארץ {{{דרך ארץ}}}
חמש מערכות {{{חמש מערכות}}}
חרוז אלכסנדרוני {{{חרוז אלכסנדרוני}}}
מערכה ראשונה כאקספוזיציה {{{ראשונה כהקדמה}}}
דמויות שהוצגו באופן עקיף {{{דמויות באופן עקיף}}}
דמויות שהוצגו באופן ישיר {{{דמויות באופן ישיר}}}
מספר תמונות למערכה {{{מספר תמונות}}}
מספר הדמויות {{{מספר הדמויות}}}
מספר מרבי של דמויות בו־זמנית {{{דמויות בו"ז}}}
מספר המונולוגים {{{מספר מונולוגים}}}
התייחסויות
אלים {{{אלים}}}
דתות {{{דתות}}}
עולם התיאטרון {{{עולם התיאטרון}}}
{{מחזה קלאסי
|שם=
|שם בשפת המקור=
|שלוש האחדויות=
|דרך ארץ=
|חמש מערכות=
|חרוז אלכסנדרוני=
|ראשונה כהקדמה=
|דמויות באופן עקיף=
|דמויות באופן ישיר=
|מספר תמונות=
|מספר דמויות=
|דמויות בו"ז=
|מספר מונולוגים=
|אלים=
|דתות=
|עולם התיאטרון=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם בשפת המקורשם בשפת המקור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שלוש האחדויותשלוש האחדויות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דרך ארץדרך ארץ

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
חמש מערכותחמש מערכות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
חרוז אלכסנדרוניחרוז אלכסנדרוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ראשונה כהקדמהראשונה כהקדמה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דמויות באופן עקיףדמויות באופן עקיף

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דמויות באופן ישירדמויות באופן ישיר

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר תמונותמספר תמונות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר דמויותמספר דמויות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דמויות בו"זדמויות בו"ז

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר מונולוגיםמספר מונולוגים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אליםאלים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דתותדתות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
עולם התיאטרוןעולם התיאטרון

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש