תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
יש 4 דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
יש 4 דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תיאור
מקור
תאריך יצירה
יוצר הקובץ
אישורים והיתרים

ראו למטה

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:מידע/תיעוד.


{{מידע
|תיאור=
|מקור=
|תאריך יצירה=
|יוצר=
|אישורים והיתרים=
|גרסאות אחרות=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

תבנית להוספת תיאור לקובץ

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
תיאורתיאור

תיאור הקובץ או התמונה

מחרוזתלא חובה
מקורמקור

הסבר מהיכן הקובץ למשל אני יצרתי/צילמתי, כולל קישור לתמונות אחרות שבהן השתמשתם, אם ישנן כאלה, לשם יצירת הקובץ. אין להעלות תמונות מוגנות בזכויות יוצרים שנמצאו באקראי באינטרנט

מחרוזתלא חובה
תאריךתאריך יצירה

תאריך יצירת היצירה או התאריך בו צולמה התמונה

מחרוזתלא חובה
יוצריוצר

יוצר או יוצרי היצירה (בעל/ת או בעלי זכויות היוצרים). אם אתם יצרתם/צילמתם - ציינו את שם המשתמש שלכם

מחרוזתלא חובה
אישורים והיתריםאישורים והיתרים

נא להוסיף כאן את כל האישורים וההיתרים לשימוש התמונה, כולל רישיונות. יש להוסיף את כל הרישיונות

ערך התחלתי
ראו למטה
מחרוזתלא חובה
גרסאות אחרותגרסאות אחרות

נא להוסיף שמות קבצים שהם גרסאות אחרות של הקובץ הזה

מחרוזתלא חובה

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
תיאורתיאור

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
מקורמקור

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
תאריך יצירהתאריך יצירה

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
יוצריוצר

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
אישורים והיתריםאישורים והיתרים

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה
גרסאות אחרותגרסאות אחרות

אין תיאור

בלתי־ידועלא חובה