תבנית:מידע

תיאור
מקור
תאריך יצירה
יוצר הקובץ
אישורים והיתרים

ראו למטה

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:מידע/תיעוד.


{{מידע
|תיאור=
|מקור=
|תאריך יצירה=
|יוצר=
|אישורים והיתרים=
|גרסאות אחרות=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

תבנית להוספת תיאור לקובץ

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
תיאורתיאור

תיאור הקובץ או התמונה

מחרוזתלא דרוש
מקורמקור

הסבר מהיכן הקובץ למשל אני יצרתי/צילמתי, כולל קישור לתמונות אחרות שבהן השתמשתם, אם ישנן כאלה, לשם יצירת הקובץ. אין להעלות תמונות מוגנות בזכויות יוצרים שנמצאו באקראי באינטרנט

מחרוזתלא דרוש
תאריךתאריך יצירה

תאריך יצירת היצירה או התאריך בו צולמה התמונה

מחרוזתלא דרוש
יוצריוצר

יוצר או יוצרי היצירה (בעל/ת או בעלי זכויות היוצרים). אם אתם יצרתם/צילמתם - ציינו את שם המשתמש שלכם

מחרוזתלא דרוש
אישורים והיתריםאישורים והיתרים

נא להוסיף כאן את כל האישורים וההיתרים לשימוש התמונה, כולל רישיונות. יש להוסיף את כל הרישיונות

ערך התחלתי
ראו למטה
מחרוזתלא דרוש
גרסאות אחרותגרסאות אחרות

נא להוסיף שמות קבצים שהם גרסאות אחרות של הקובץ הזה

מחרוזתלא דרוש

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
תיאורתיאור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מקורמקור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תאריך יצירהתאריך יצירה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יוצריוצר

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אישורים והיתריםאישורים והיתרים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גרסאות אחרותגרסאות אחרות

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש