תבנית:מסגרת גלישה

כאשר נעשה שימוש בתגי pre או source לעיתים הטקסט חורג מהגבול השמאלי או הימני של המסך, וגורם לבעיות תצוגה בהמשך הדף. כדי למנוע זאת, ניתן להשתמש בתבנית זו.

תחביר:

{{מסגרת גלישה|
<pre>
...
</pre>
}}

לא נהוג להשתמש בתבנית זו בערכים (אלא רק בדפי שיחה, כדי למנוע בעיות תצוגה). בערכים עצמם יש להימנע מהוספת אובייקטים העשויים לגלוש אל מעבר לגבולות הדף, ובמקרה הצורך, להשתמש במעברי שורה.

ראו גםעריכה