תבנית:מספר שלם

מספר שלם (מספר שלם)
כתיב עשרוני {{{כתיב עשרוני}}}
במילים {{{במילים}}}
מספר סודר {{{מספר סודר}}}
גימטריה {{{גימטריה}}}
גורמים ראשוניים {{{פירוק לגורמים}}}
כתיב רומי {{{כתיב רומי}}}
כתיב בינארי {{{כתיב בינארי}}}
כתיב הקסדצימלי {{{כתיב הקסדצימלי}}}
{{מספר שלם
|כתיב עשרוני=
|במילים=
|מספר סודר=
|גימטריה=
|פירוק לגורמים=
|כתיב רומי=
|כתיב בינארי=
|כתיב הקסדצימלי=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
כתיב עשרוניכתיב עשרוני

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
במיליםבמילים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר סודרמספר סודר

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גימטריהגימטריה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
פירוק לגורמיםפירוק לגורמים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כתיב רומיכתיב רומי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כתיב בינאריכתיב בינארי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כתיב הקסדצימליכתיב הקסדצימלי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש