תבנית:מפת תמונה/area.json

nover
{{{local page|}}}
fillStyle"rgba(152,251,152,0.5)"
strokeStyle"transparent"
lineJoin"round"
lineWidth0