תבנית:משתמש בעד צורות נפרדות לנוכחות ולנסתרות בעתיד ובציווי

תִּהְיֶינָה משתמש זה מעדיף להשתמש בצורות נפרדות לנקבה רבות בעתיד ובציווי.