תבנית:משתמש גלגלצ

Glglz logo.jpg משתמש זה מאזין ללא הפסקה לתחנת הרדיו גלגלצ