תבנית:משתמש מרוץ נגד הזמן

FPClogogif.gif משתמש זה נמצא במרוץ נגד הזמן