תבנית:משתמש תרם שיער

משתמש זה תרם שיער לאחרונה ורוצה לעשות זאת שוב ברגע שיוכל