תבנית:מתי מסתירים

הסתרת גרסה היא פעולה הפוגעת בשקיפות העריכות בוויקיפדיה. על פי המדיניות הקיימת, במקרים בהם נכתב תוכן פוגעני, אנו נאלצים להסתיר את הגרסה על אף הפגיעה בעקרון השקיפות, וזאת כדי להימנע מפגיעה בנשוא הערך, במכריו או באוהדיו; כך גם במקרים של חשיפת פרטים אישיים או של ניבול פה וקללות באופן חריג ולא שגרתי. לעומת זאת, במקרי ניבול פה הקיימים למכביר במרשתת, כל עוד אינם מופיעים בתקציר העריכה אלא רק בתוך היסטוריית הגרסאות, ספק אם כדאי לפגוע בשקיפות בעטיים ולהסתירם. אנו בוחנים כל עריכה לחוד במטרה להבין אם קיים גורם שעשוי להיפגע מעריכה זו, או אם הופעת התקציר בהיסטוריית הגרסאות בעייתית, ורק אם זהו המצב - מסתירים.
לדעתי, מקרה זה אינו בכלל המקרים בהם נדרשת הסתרה.