תבנית:עץ משפחת בגינס מהוביטון

בלבו בגינס
1167
 
ברלה בופין
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לילי
1222-1312
 
טוגו גודבודי
 
לורה גרב
 
מנגו
1207-1300
פונטטו
1216-1311
 
מימוזה בנס
 
פנסי
1212
 
פסטולף בולגג'ר
 
לרגו
1220-1312
 
סונטה הורנבלואר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בלבה
1256-1356
 
רודירג בולג'ר
 
 
 
 
רוזה
1256
 
הילדיגרים טוק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קמליה סקביל
 
לונגו
1260-1350
 
לינדה
1262-1363
 
בודו פראודפוט
 
בינגו
1264-1360
 
צ'יקה צ'ב
 
בנגו
1246-1326
 
בלדונה טוק
 
פולורובי בולג'ר
 
פוסקו
1264-1360
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בילבו
1290
ממעון בג
 
 
פריסקה
1306
 
ויליבלד בולג'ר
 
 
דורה
1302-1406
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אותו סקביל-בגינס
1310-1412
 
לובליה בריסגירדלאודו פראודפוט
1304-1405
פלקו צ'ב-בגינס
1303-1399
גילי בראונלוק
 
פוסקו
1302
דודו
1311-1409
 
דרוגו
1308-1380
 
פרימולה ברנדיבק
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
לותו
1364-1419
אולו
1346-1435
 
פליברט בולג'ר
 
פופי
1344
 
פונטו
1346
 
פורטו
1348
 
פיאוני
1350
 
מילו ברוז
 
גריפו בופין
 
דיזי
1350
פרודו
1368
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
סנצ'ו
1390
אנג'ליקה
1381
 
מוסקו
1387
 
מוטו
1391
 
מירטל
1393
 
מינטו
1396