פתיחת התפריט הראשי

תבנית:קבוצת פוטבול

{{{שם}}}
{{{שם בשפת המקור}}}
[[File:{{{סמל}}}|100x80px]]
סמל הקבוצה
[[File:{{{סמל קסדה}}}|100x80px]]
סמל קסדה
מידע כללי
אולם ביתי {{{אולם ביתי}}}
({{{מספר מושבים}}} מושבים)
{{{מיקום}}} {{{מדינה}}}
תאריך ייסוד {{{תאריך ייסוד}}}
תאריך פירוק {{{תאריך פירוק}}}
כינוי {{{כינוי}}}
ליגה {{{ליגה}}}
חטיבה {{{חטיבה}}}
אזור {{{אזור}}}
בית {{{בית}}}
היסטוריה {{{היסטוריה}}}
בעלים {{{בעלים}}}
יושב ראש {{{יושב ראש}}}
נשיא {{{נשיא}}}
מנכ"ל {{{מנכ"ל}}}
מנהל מקצועי {{{מנהל מקצועי}}}
מאמן {{{מאמן}}}
צבעי תלבושת {{{צבעי תלבושת}}}
תארים
{{{תארים}}}
תלבושת
{{{תלבושת}}}
{{{כיתוב תלבושת}}}
{{{אתר אינטרנט}}}

שימוש מהירעריכה

יש להעתיק את הקוד שבמסגרת ולהשלים את הפרמטרים בהתאם. שימו לב לכללים הבאים:

  • צבע כותרת: אם רוצים לתת בכותרות התבנית צבע אחר שאינו ברירת המחדל תכלת כפי שמופיע משמאל. לברירת המחדל אין להכניס את השדה לתבנית
  • רקע כותרת: אם רוצים לתת בכיתוב כותרות התבנית צבע אחר שאינו ברירת המחדל שחור. לברירת המחדל אין להכניס את השדה לתבנית
  • ישנם כמה פרמטרים לתלבושת. יש למלא בהתאם לנחוץ
    • צבעי תלבושת: כאשר נותנים רק את צבעי התלבושת ללא איור של התלבושת. פרמטר זה יכול לבוא גם אם יש את איור התלבושת
    • תלבושת: כאשר יש תמונה של התלבושת היא תבוא כאן.
    • כיתוב תלבושת: כיתוב שמתאר את התלבושת בפרמטר "תלבושת"
{{קבוצת פוטבול
|צבע כותרת=
|רקע כותרת=
|שם=
|שם בשפת המקור=
|סמל=
|סמל קסדה=
|אולם ביתי=
|מגרש ביתי=
|מתקן אחר=
|מספר מושבים=
|מיקום=
|מדינה=
|תאריך ייסוד=
|תאריך פירוק=
|כינוי=
|ליגה=
|חטיבה=
|אזור=
|בית=
|היסטוריה=
|בעלים=
|יושב ראש=
|נשיא=
|מנכ"ל=
|מנהל מקצועי=
|מאמן=
|צבעי תלבושת=
|תארים=
|תלבושת=
|כיתוב תלבושת=
|אתר אינטרנט=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
צבע כותרתצבע כותרת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
רקע כותרתרקע כותרת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שם בשפת המקורשם בשפת המקור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סמלסמל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סמל קסדהסמל קסדה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אולם ביתיאולם ביתי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מגרש ביתימגרש ביתי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מתקן אחרמתקן אחר

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר מושביםמספר מושבים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מיקוםמיקום

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מדינהמדינה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תאריך ייסודתאריך ייסוד

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תאריך פירוקתאריך פירוק

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כינויכינוי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ליגהליגה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
חטיבהחטיבה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אזוראזור

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
ביתבית

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
היסטוריההיסטוריה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
בעליםבעלים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
יושב ראשיושב ראש

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
נשיאנשיא

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מנכ"למנכ"ל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מנהל מקצועימנהל מקצועי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מאמןמאמן

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
צבעי תלבושתצבעי תלבושת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תאריםתארים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
תלבושתתלבושת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
כיתוב תלבושתכיתוב תלבושת

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
אתר אינטרנטאתר אינטרנט

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש