תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים
תבנית זו נמצאת בבקרת מערכת בדיקת פרמטרים, שמופעלת בוויקיפדיה העברית. כל שינוי במבנה הפרמטרים מחייב שינוי מתאים בנתוני התבנית (TemplateData).
אין דפים עם שגיאה בשימוש בתבנית רענון נתונים

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:קוד/תיעוד.


תבנית זו מעצבת את הטקסט בפרמטר הראשון באמצעות תגי <code>. כמו כן, התבנית משתמשת בתבנית {{ללא גלישה}} כדי למנוע גלישת הקוד לשורה חדשה.

דוגמה:

{{קוד|Amazing pyjama}}

התוצאה:

Amazing pyjama

דוגמה נוספת (כאשר בערך יש סימן שווה, יש להתחיל את הפרמטר עם "1="):

{{קוד|1=document.cookie = "temperature=20"}}

התוצאה:

document.cookie = "temperature=20"

כשטקסט משלב אותיות עבריות עם מספרים או אותיות לועזיות יש להשתמש בפרמטר |מימין לשמאל=כן:

{{קוד|1, 2, 3, כאן מופיעה דוגמא|מימין לשמאל=כן}}

התוצאה:

1, 2, 3, כאן מופיעה דוגמא

אם לא משתמשים בפרמטר התוצאה תהיה:

1, 2, 3, כאן מופיעה דוגמא

מוסיפה קטע קוד עם גופן ברוחב קבוע.

פרמטרים של תבניות[עריכת נתוני תבנית]

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
הקוד1

הקוד שיוצג

בלתי־ידועלא חובה
מימין לשמאלמימין לשמאל

האם הקוד כתוב מימין לשמאל

בוליאנילא חובה