תבנית:קטגוריית אישים


תבנית זו מיועדת לאפשר חיפוש לפי מגדר בקטגוריה של אישים. לתבנית פרמטר יחיד, "אישה", שבו יש לציין את שם הקטגוריה בצורת נקבה - למשל בקטגוריה:סופרים ישראלים אפשר לציין "אישה=סופרות ישראליות". התוצאה תהיה שני קישורים לכלי PetScan, האחד להצגת רשימה של כל הגברים בקטגוריה זו, והאחר להצגת רשימה של כל הנשים בקטגוריה, בהתאם להגדרתם בוויקינתונים.

מספר האישים בשתי הרשימות יחדיו אמור להיות שווה למספר האישים בקטגוריה (פרט למקרים בהם אחד האישים חסר מגדר, או שהמגדר אינו ידוע). אם הוא קטן יותר, יש לאתר את האישים שהגדרתם בוויקינתונים אינה שלמה. דוגמה: לאיתור האישים בקטגוריה:מתמטיקאים יהודים שחסר להם המאפיין "מין" יש לכתוב שאילתת PetScan זו (Q6581097,Q6581072 הם המאפיינים "זכר" ו"נקבה").

אופן שימושעריכה

הסבר דוגמה
שימוש בציון כותרת לנשים {{קטגוריית אישים|אישה=סופרות ישראליות}}