תבנית:קידומת מיזם

יש להכליל תבנית זו כדי לקבל את הקידומת לקישור למיזם (שפועלת רק ממיזמים אחרים). מומלץ להשתמש בה רק בתבניות פרמטריות משתנות, ולא בערכים עצמם.

תחביר התבניתעריכה

{{קידומת מיזם|שם המיזם}}

דוגמה לשימוש בתבניתעריכה

קוד ויקיעריכה

{{קידומת מיזם|ויקיפדיה}}

תוצאהעריכה

w