תבנית:קישור לפסקה

ניתן לקשר לפסקאות באמצעות סימן סולמית (#). רשמו את שם הדף או דף השיחה לפני הסולמית ולאחריה את שם הפסקה, בצורה כזו: [[שם הדף#שם הפסקה]]


את התבנית ניתן להטמיע באמצעות שילוב הקוד "{{ס:קישור לפסקה}}" בדפי השיחה.