תבנית:שבירה

המידע מטה מוצג מתוך הדף תבנית:שבירה/תיעוד.


התבנית נועדה להוצאה של הזחה (ריווח מהשוליים) בשיחה מוזחת כשההזחה נהיית עמוקה מדי. התבנית יוצרת קו מחבר בין השיחה המוזחת להמשכה.

פרמטרים

עריכה

כל הפרמטרים אופציונליים.

  • הפרמטר הראשון מציין את עומק ההזחה, על ידי מספר המציין את העומק, או על ידי שימוש בנקודתיים—:—כמספר הפעמים שיש להוציא את ההזחה. אם לא ניתן הפרמטר, עומק ההזחה יהיה 10. אם עומק ההזחה הוא 20 או יותר, יש להשתמש במספר.
  • הפרמטר השני, אם קיים, יוצר קישור לעמוד ויקיפדיה:הזחה בתחילת ההודעה שהוצאה מההזחה.

תיעוד מלא נמצא בוויקיפדיה האנגלית.

דוגמאות

עריכה
::::הודעה מוזחת
{{שבירה|::::}} 
ההודעה הבאה

יוצג כך:

הודעה מוזחת

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

הודעה שהוצאה מההזחה

::::::::::::הודעה מוזחת
{{שבירה|12}} 
הודעה שהוצאה מההזחה

יוצג באופן:

הודעה מוזחת

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

הודעה שהוצאה מההזחה