פתיחת התפריט הראשי

תבנית:שלב במשגר

{{{סוג}}} {{{שלב}}} {{{שם}}}
גובה {{{גובה}}}
קוטר {{{קוטר}}}
משקל {{{משקל}}}
מספר מאיצים {{{מספר מאיצים}}}
מספר מנועים {{{מספר מנועים}}}
סוג מנוע {{{סוג מנוע}}}
דחף {{{דחף}}}
מתקף סגולי {{{מתקף סגולי}}}
זמן בעירה {{{זמן בעירה}}}
דלק {{{דלק}}}

תבנית זו היא תבנית-בת המשמשת את תבנית:משגר. ניתן להזין בה את פרטי השלבים והמאיצים של משגר לוויינים וחלליות. למידע נוסף, ראו שם.

  • בשדה "שם" יש להזין את שם השלב או המאיץ הרשמי
  • בשדה "שלב" יש להזין את מספר השלב או המאיץ במילים בלבד. ראשון, שני, שלישי, רביעי
  • בשדה "סוג" יש להזין "שלב" או "מאיץ" בלבד. ברירת המחדל היא שלב
{{שלב במשגר
|שלב=
|שם=
|סוג=
|גובה=
|קוטר=
|משקל=
|מספר מאיצים=
|מספר מנועים=
|סוג מנוע=
|דחף=
|מתקף סגולי=
|זמן בעירה=
|דלק=
}}
ניתן לסמן את הטקסט הנ"ל על ידי לחיצה על CTRL ולחיצה על לחצן עכבר שמאלי. לאחר הסימון ניתן להעתיק לזיכרון את המידע באמצעות CTRL + C ולהדביק בערך באמצעות CTRL + V.

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בתור פסקה.

פרמטרתיאורסוגמצב
שלבשלב

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
שםשם

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סוגסוג

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
גובהגובה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
קוטרקוטר

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
משקלמשקל

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר מאיציםמספר מאיצים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מספר מנועיםמספר מנועים

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
סוג מנועסוג מנוע

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דחףדחף

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
מתקף סגולימתקף סגולי

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
זמן בעירהזמן בעירה

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש
דלקדלק

אין תיאור

בלתי־ידועלא דרוש