תבנית:Charbuttons


תבנית להצגת לחיצה על מספר כפתורים. דוגמה:

אופן השימוש

{{Charbuttons|Ctrl|Shift|Del}} ‏←‏ Ctrl+Shift+Del

ראו גם עריכה