תבנית:Done

Done Done

אופן השימוש

{{Done}}Done Done

ראו גם