תבנית זו מיועדת לכתיבת פסקה אחת או יותר משמאל לימין. מבחינת HTML מדובר ב־div עם המאפיינים dir="ltr" class="mw-content-ltr", המגדירים כיווניות משמאל לימין.

שימוש עריכה

לפני

  • Murmur - 1983
  • Reckoning - 1984
  • Fables of the Reconstruction - 1985
  • Lifes Rich Pageant - 1986
  • Dead Letter Office - 1987

קוד

{{ltr|
* Murmur - 1983
* Reckoning - 1984
* Reconstruction of the Fables - 1985
* Lifes Rich Pageant - 1986
* Dead Letter Office - 1987
}}

תוצאה:

  • Murmur - 1983
  • Reckoning - 1984
  • Reconstruction of the Fables - 1985
  • Lifes Rich Pageant - 1986
  • Dead Letter Office - 1987

סימן "=" בתוך התבנית עריכה

אם הטקסט כולל את התו "=" ("שווה"), יש לכלול בראשית התבנית את המחרוזת "1=". לדוגמה:

קוד מקור:

{{Ltr|1=[https://www.ynet.co.il?hebrew=e45 ynet article]}}

תוצאה:

אם לא היינו כותבים |1= היינו מקבלים שגיאה:

{{{1}}}

ראו גם עריכה

תבניות כיווניות