תבנית:mynet


התבנית אינה פעילה יותר, ומפנה לארכיון האינטרנט אפשר לנסות להחליפה בתבנית:mynet3.

דוגמאותעריכה

קוד ויקי תוצאה
{{mynet|אדי גל|אל"מ רונן מרלי שומר על הבית|3790315|15 באוקטובר 2009}} אדי גל, אל"מ רונן מרלי שומר על הבית, באתר mynet (כפי שנשמר בארכיון האינטרנט), 15 באוקטובר 2009
{{mynet|טל מילר|אליס שוב גרה כאן|3605973|8 באוקטובר 2008}} טל מילר, אליס שוב גרה כאן, באתר mynet (כפי שנשמר בארכיון האינטרנט), 8 באוקטובר 2008

אין תיאור.

פרמטרים של תבניות

התבנית הזאת מעדיפה עיצוב פרמטרים בשורה אחת.

פרמטרתיאורסוגמצב
שם המחבר1

אין תיאור

מחרוזתמוצע
כותרת הכתבה2

אין תיאור

מחרוזתדרוש
מספר כתבה סידורי3

אין תיאור

מספרדרוש
מלל נוסף4

אין תיאור

דוגמה
תאריך פרסום
בלתי־ידועמוצע