תבנית:Str number

0 מחזירה את מספר הספרות המובילות במחרוזת.

דוגמאותעריכה

  • {{str number|abcde}} תוצאה: 0
  • {{str number|123456}} תוצאה: 6
  • {{str number| 123456}} תוצאה: 6
  • {{str number|123 456}} תוצאה: 3
  • {{str number|1234abc}} תוצאה: 4
  • {{str number|1234abc56}} תוצאה: 4
  • {{str number|15(15)}} תוצאה: 2
  • {{str number|-1234xx}} תוצאה: 0
  • {{str number|12.34xx}} תוצאה: 2