תוכנית מתאר מחוזית

במסגרת הסדרתם של תכנון ובנייה בישראל, מטרותיה של תוכנית מתאר מחוזית הן לקבוע את הפרטים הדרושים לביצוע תוכנית מתאר ארצית במחוז ולהנחות את הרשויות המקומיות בתחום המחוז בביצוע תוכנית מתאר מקומית. ועדה מחוזית לתכנון ובניה מנחה את הרשויות המקומיות:

  • גבולות לפיתוח עירוני.
  • שטחים חקלאיים.
  • אזורי תעשייה.
  • שטחי יעור ועתיקות.
  • רשת מחוזית לבזק, תחבורה ודרכים.
  • בתי קברות שישמשו יותר ממקום ישוב אחד.
  • קביעת שטחים שיישארו בהקפאה מבלי לקבוע להם יעוד.
  • שמירה על חופי הים.
  • התנאים שדרושים להקלות בתוכנית.

הוועדה המחוזית רשאית להתייעץ עם הרשויות המקומיות בתחומה או עם מומחים על מנת לקבל את חוות דעתם.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה