תוצר (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

  • תוצר – מונח המבטא את שוויים של כלל המוצרים (הסחורות והשירותים) שיש להם ערך כספי, שמופקים במשק מסוים
    • תוצר מקומי גולמי – שיטה למדידת התוצר של משק מסוים על ידי אמידת התוצר של כלל אזרחי המשק
    • תוצר לאומי גולמי – שיטה למדידת התוצר של משק מסוים על ידי אמידת אמידת התוצר שנוצר בתחומיו הגאוגרפיים של המשק
  • תוצר ביניים – בכימיה, חומר ביניים הוא חומר העשוי ממולקולות קצרות חיים ופעילות מאד

ראו גם