פתיחת התפריט הראשי
תחומי אי רציפות

תחום אי-רציפות הוא מונח גאולוגי הבא לתאר גבול דמיוני בין שכבות כדור הארץ השונות. גבול זה מתאפיין בשינוי מהירות, זווית או עוצמה בגלים הסיסמיים הרגילים. דבר שיש בו כדי להעיד על מצב צבירה או צפיפות שונה.

תחומי אי-רציפות הידועים כיום:

ראו גםעריכה