תחקיר ביטחוני

תחקיר ביטחוני הוא הליך של איסוף מידע אודות אדם, לשם קביעת מידת התאמתו לתפקיד שבו הוא עשוי להיחשף למידע מסווג. בהתאם למידת ההתאמה נקבע לאותו אדם בסיום התחקיר סיווג ביטחוני, שעל פיו נקבעים התפקידים והארגונים שבהם ניתן לשבצו.

בתחקיר הביטחוני נאספים פרטים אישיים הנוגעים לחייו של האיש:

  • מצבו הרפואי והנפשי
  • מידע אודות קרובי משפחה וחברים
  • הרגלי הבילוי, צריכת אלכוהול וסמים והימורים
  • אירועים משמעותיים בעבר, נסיעות לחו"ל, ביצוע עבירות
  • מצב כלכלי, מקומות עבודה ושירות צבאי.

תחילתו של התחקיר הביטחוני הוא בשאלון מפורט שממלא המועמד, והפרטים שבו מהווים בסיס להמשך התחקיר.

בישראלעריכה

בישראל נערך תחקיר ביטחוני על ידי צה"ל לחייליו ולמועמדים לשרת בו, ועל ידי שירות הביטחון הכללי לעובדים בכל ארגון מלבד צה"ל, ובכלל זה לעובדים בארגונים ציבוריים העוסקים במידע סודי, ולעובדים בארגונים פרטיים המספקים שירותים למערכת הביטחון.

בהתאם לתקנות שירות הביטחון הכללי[1], כאשר ניתנת החלטה בדבר אי התאמה ביטחונית של אדם למשרה או לתפקיד שסווגו בסיווג ביטחוני, על השב"כ למסור לאותו אדם הודעה מנומקת על כך.

קישורים חיצונייםעריכה

הערות שולייםעריכה

  1. ^ תקנות שירות הביטחון הכללי (הודעה למעביד בדבר דרישות סיווג ביטחוני לעובדיו, הודעה לאדם בדבר אי התאמה ביטחונית וועדת השגה על קביעת אי התאמה ביטחונית), התשס"ג-2003.