תלמוד עשר הספירות

ספר קבלה
דף השער של הכרך הראשון, בו מבוארים חלקי הספר ועניינם

תלמוד עשר הספירות הוא ספר קבלה של הרב יהודה לייב הלוי אשלג, "בעל הסולם", על כתבי האר"י ובו מבוארים בהרחבה עניינים בחכמת הקבלה בסדר לימוד מובנה. הספר יצא לאור החל בשנת תרצ"ו (1937) והוא הרחבה של ביאורו הקודם של הרב אשלג על ספר עץ החיים, הניקרא בשם "פנים מאירות" ו"פנים מסבירות".

מבנה הספרעריכה

הספר נסוב סביב קטעים מספריו של האר"י. בכל פרק מובאים דברי האר"י בלשונם ועליהם שני פרושים:

 • אור פנימי – פירוש על סדר הטקסט.
 • הסתכלות פנימית – ביאור נרחב על הסוגיות העיקריות באותו חלק.

בנוסף, מובאים בסיום כל חלק בספר שאלות ותשובות על החומר הנילמד:

 • לוח השאלות והתשובות לפירוש המילות – שאלות ותשובות על מילים והגדרות.
 • לוח השאלות והתשובות לעניינים – שאלות ותשובות על הנושאים הנלמדים.

ההקדמהעריכה

בתחילת ההקדמה לספר כותב הרב אשלג על מטרתו בכתיבת ההקדמה: "בריש מלים, מצאתי לי צורך גדול לפוצץ מחיצת ברזל, המצויה ומפסקת בינינו לבין חכמת הקבלה, מעת חורבן הבית ואילך, עד דורנו זה, שהכבידה עלינו במדה חמורה מאד, ומעוררת פחד שלא תשתכח ח"ו מישראל". בהקדמה זו מאריך הרב אשלג בביאור הצורך והחובה ללמוד קבלה.

בסיום ההקדמה, הרב אשלג מדריך את הקורא לסדר הלימוד הנכון:

"למד תחילה את ה"פנים", דהיינו דברי האריז"ל, המודפסים בראשי העמודים עד סוף הספר. ואע"פ שלא תבין, חזור עליהם כמה פעמים ע"ד "מתחילה למגמר והדר למסבר". אח"ז, למד את הביאור "אור פנימי", והשתדל בו, באופן שתוכל ללמוד ולהבין היטב את ה"פנים" גם בלי עזרת הביאור, ואח"ז למד את הביאור "הסתכלות פנימית" עד שתבינהו ותזכרהו כולו. ואחר כולם, נסה עצמך בלוח השאלות, ואחר שהשבת על השאלה, הסתכל בתשובה המסומנת באותה האות של השאלה, וכן תעשה בכל שאלה ושאלה. ותלמד ותשנן ותחזור עליהם כמה פעמים עד שתזכרם היטב כמונחים בקופסא, כי בכל מלה ומלה ממש, שבחלק השלישי, צריכים לזכור היטב כל שני החלקים הראשונים, אף מובן קטן לא יחסר. והגרוע מכל הוא, שהמעיין לא ירגיש כלל מה ששכח, אלא, או שהדברים יטשטשו בעיניו, או שיתקבל לו פירוש מוטעה בענין, מחמת השכחה. וכמובן, שטעות אחת גוררת אחריה עשר טעויות, עד שיבא לאי הבנה לגמרי, ויהיה מוכרח להניח את ידו מהלימוד לגמרי."

הדרכה זו, יחד עם הסידור ההדרגתי של החומר ושאלות החזרה המפורטות, מצביעים על ניסיונו של המחבר להעניק לספר מבנה דידקטי המאפשר לימוד שיטתי ומסודר של חוכמת הקבלה.

מבנה הספרעריכה

הספר מחולק ל-16 החלקים הבאים:

 1. צמצום וקו
 2. עגולים ויושר
 3. אור ישר ואור חוזר
 4. עשר הספירות של עקודים
 5. עשר ספירות דעקודים בהתפשטות השנייה הנקראים מטי ולא מטי
 6. עשר הספירות של עולם הנקודים
 7. עשר הספירות דז' מלכין קדמאין דמתו
 8. עשר הספירות של עולם האצילות
 9. זיווגי הספירות
 10. עיבור ראשון דז"א
 11. תיקון אורות ניצוצין וכלים בעובר ועיבור הב'
 12. לידה ויניקה של הז"א
 13. תיקוני רישא ודיקנא דא"א
 14. מוחין דגדולות של זעיר אנפין
 15. בנין הנוקבא דז"א
 16. ג' העולמות בריאה יצירה עשיה

קישורים חיצונייםעריכה